e

PROGRAM BAŠTeAtra #4

PROGRAM BAŠTeAtra #4

01.09.-KABINET ČUD(OVIŠT)A
Pozorište za decu Kragujevac

02.09.-TEODORA (Nedovršeno)
Dom omladine Kragujevac

03.09.-O SRĐANU
Pozorište za decu Kragujevac

04.09.-ZAŠTO SE DETE KUVA U PALENTI
Pozorište za decu Kragujevac

05.09.- AFTERLIFE PARTY WITH EVE
Dom omladine Kragujevac

SVE PREDSTAVE POČINJU U 20h

Nakon svake predstave biće održan okrugli sto u galeriji Doma omladine

Ulaz: bespalatan