e
Савремено позориште Крагујевац
Увод

Културна историја Крагујевца је дуга и изузетно богата. Као некадашња престоница Србије и макрорегионални центар, град је увек био у центру пажње јавности, и једна од основних асоцијација на Крагујевац је културна ренесанса која се у њему догодила у деветнаестом веку. Поред Лицеја, прве гимназије у Србији и осталих институција које су основане у то време, оно на шта је овај град посебно поносан је прво позориште. Долазак Јоакима Вујића у Крагујевац покренуо је позоришни живот који се никада није угасио и сваком годином стварала се традиција која је сада дуга скоро двеста година. Иако свакако импонује чињеница да имамо тако стару театарску кућу, то је пред наше позориште ставило и обавезу да се мора држати класичног репертоара, и да се позоришном уметношћу мора бавити на традиционалан начин.

Таквим репертоаром је велики део позоришне публике задовољен, али значајан део потенцијалних гледалаца, пре свега млађе генерације, остао је без репертоара њима примереног и интересантног. Овог лета одржан је први фестивал ''БАШТеАтар'' и имали смо прилику да се уверимо колико је младима потребно позориште које је непосредно, интерактивно и динамично јер је њихов живот управо такав.

Још за време фестивала настала је идеја о оснивању новог позоришта које би се бавило драмским текстовима на начин који је близак млађој популацији, као и постдрамским позориштем са којим крагујевачка публика скоро да није ни упозната. ''Савремено позориште Крагујевац'' основано је 18. децембра 2018. године као професинална сцена при ''Дому омладине'' и тиме је озваничен почетак рада позоришне куће чији је циљ афирмација и промоција модерног европског театра.

Савремена књижевност, па самим тим и савремна драма, у недовољној мери је заступљена у формалном образовању младих људи. С једне стране то је разумљиво јер је то штиво које је превише ново да би прошло суд времена, али са друге стране, управо то је начин да се књижевност и уметност уопште представи младима као нешто што је једнако занимљиво као неки доступнији а мање квалитетни садржаји, а далеко корисније за њихов развој.

Такође, млади људи класичну књижевност доживљавају као нешто превазиђено и недовољно интересантно јер се она код нас углавном промишља и приказује на старомодан начин и због тога не могу да се препознају у њој, а самим тим, ни да чују важне поруке које та дела носе. Време класичних упризорења је одавно прошло. Савремене генерације желе да чују критички став и да у класичним делима осете свежу крв и нешто што ће их натерати да о одгледаној представи још једном размисле након њеног завршетка, а не да је забораве чим се аплауз заврши. Поред анимирања младих да долазе у позориште, што је један од основних циљева Савремeног позоришта Крагујевац, желимо да позориште одведемо код њих и да им покажемо да оно има разне форме и да не подразумева само двочасовно пасивно седење у позоришним салама, већ да се оно може десити свуда и да може бити итекако интерактивно и живо. Потребно је приближити им позоришну уметност кроз контекст који је њима као представницима модерног доба интересантнији и разумљивији. Зато ћемо велики део својих активности посветити афирмацији Амбијенталног позоришта и упознати младе са свим облицима позоришта који би њиховим чулима били примамљивији. Веома је важно обрисати границу између уметности и живота, а овакав однос према простору и начин његовог коришћења разара позоришну илузију, јер самим тим што извођачи и гледаоци нису подељени рампом, него се налазе на истом простору, ствара се могућност интеракције између њих, као и између самих гледалаца, кроз процес примања и давања, односно заједничког учешћа у представи у истом окружењу. Сценски простор постаје еластичан, а самим тим и веома динамичан и директно буди радозналост и одржава потпуну концентарцију гледалаца.

Укључивање свих младих људи у стварање позоришног чина, било да су они уметнички надарени или не, био би принцип рада Савременог позоришта Крагујевац. Поред редовног репертоара који би захтевао недвосмислен уметнички квалитет, трудили бисмо се да у што већој мери организујемо радионице и предавања које би младе упознале са савремном драмом и позориштем и од њих захтевале активно учешће, јер публика која је укључена у сам чин позоришног стварања је сасвим сигурна публика, а она која се прибавља маркетиншким путем је , како је искуство показало, итекако променљива и несигурна. Такође, желимо да отворимо врата за сарадњу студентима ФИЛУМА, као и младим ликовним уметницима, вајарима, дизајнерима тиме што ћемо организовати изложбе, јер ће због функционалности простора бити могуће од њега направити и галерију. Волели бисмо да повремено организујемо отворене дискусије са публиком како бисмо чули њихове идеје како да унапредимо свој рад и шта још можемо да уврстимо у своје активности, као и њихова мишљења о унапређењу културне сцене на нивоу града.

Кључно у раду Савременог позоришта Крагујевац било би привлачење младих стваралаца, пре свега Крагујевчана који су још увек студенти уметничких факултета или већ раде у другим градовима, јер су они огроман потенцијал који град мора да искористи. Преко тридесет глумаца, више редитеља, драматурга, композитора, продуцената жели да свој рад посвети позоришту какво их се тиче и представи се свом граду. Организовали бисмо и уско стручне радионице које би служиле едукацији младих глумаца и студената глуме и приближиле им приступ позоришној уметности који још увек није укључен у формално позоришно образовање. Као водитеље тих радионица трудили бисмо се да доведемо најинтересантније и нејеминентније ствараоце из региона. Потрудили бисмо се да доведемо и младе редитеље и организујемо вишедневне редитељске радионице по узору на оне које се организују у европским театрима, након којих би они који имају најбоље идеје добили прилику да раде у позоришту. Сваке године бисмо организовали конкурс за неизвођену драму и гарантовали бисмо победнику извођење у наредној позоришној сезони. Такође, планирамо и пројекције представа највећих позоришних стваралаца данашњице као најбољи начин упознавања младих са савременим тенденцијама, пре свегу у европском позоришту.

Желели бисмо да Савремено позориште Крагујевац буде и жанровски разнолико. То би, наравно, подразумевало поджанрове постмодерног позоришта јер то је правац који желимо да пратимо. Мислимо да би се младој крагујевачкој публици свидело документарно позориште јер оно у великој мери подсећа на филм, а филм је данас много популарнији медиј од позоришта. Већ смо поменули амбијентално позориште и све предности које оно има. Такође, мислимо да би нашој публици било занимљиво и када би у свој програм уврстили и перформансе, хепенинге, музичке представе које би промовисале квалитетну популарну музику као и још многе жанрове.
Рад Савремног позоришта Крагујевац заснивао би се на шест основних тачака:
• Афирмација младих стваралаца
• Измештање позоришта из позоришних сала и класичних позоришних простора
• Активно учешће гледалаца у позоришном чину
• Анимирање младе публике
• Упознавање публике са новим позоришним жанровима
• Афирмација савременог европског театра

''БАШТеАтар''

Иако позоришних фестивала никада није превише и стално настају нови, док се неки нажалост гасе, ретки су они који су по својој форми јединствени а ''БашТеатар'' је по много чему уникатан. Пре свега је јединствен у региону јер је једини фестивал који селектује искључиво представе настале у независној продукцији или продукцији независних позоришних трупа, али јединствен је и по интеракцији публике и гледалаца.

Из вечери у вече испостављало се да је потреба за разговором огромна и округли столови, разговори са уметницима и остале прилике да се са ствараоцима размењују мишљења, били су најзначајнији део фестивала. Често ставови људи нису били до краја ни артикулисани јер су гледаоци очигледно остали затечени могућношћу да кажу шта желе. Десило им се савремено позориште и било је потребно неколико дана да схвате како да реагују на то.

За интерактивне представе забележено је највеће интересовање публике, јер млади више не желе да пасивно посматрају представе већ да узму директно ућешће у позоришном чину и изразе своје мишљење у вези са проблемом којим се представа бави.

Пријава
''БАШТеАтар'' 2019
''БАШТеАтар''
2018