e

Установа Дом омладине Крагујевац објављује конкурс за учешће на петом Фестивалу професионалних позоришних трупа и независних продукција, БАШТеАтру, који ће се одржати од 01. до 05.09.2022. године у Крагујевцу.

Право учешћа имају представе које су настале у независној продукцији и нису на редовном репертоару ни једног институционалног позоришта.

Селектор фестивала је Др ум. Александар Ђинђић, глумац, ванредни професор на ФУ Косовска Митровица.

Фестивал је такмичарског карактера и представе конкуришу за следеће награде:

-GRAND PRIX „Славица Слаја Урошевић“, за НАЈБОЉУ ПРЕДСТАВУ

-Награда за НАЈБОЉУ РЕЖИЈУ

-ДВЕ РАВНОПРАВНЕ ГЛУМАЧКЕ НАГРАДЕ

-Награда за ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ ПРЕДСТАВЕ

-СПЕЦИЈАЛНА награда

Конкурс ће бити отворен до 15. јуна 2022.

Пријава се налази на следећем линку:

https://docs.google.com/document/d/1I-5zfaq9pG79tkVWgGsuniSmF0gr0OKm/edit?usp=sharing&ouid=107389515819572369225&rtpof=true&sd=true

Попуњену пријаву и снимак представе послати најкасније до 15.06.2022. на мејл basteatar@gmail.com


________________________________________________________________________________________________________________

OPEN COMPETITION 2022

BASTeAtar #5

Dom omladine Kragujevac opens competition for the participation in fourth Festival of professional theatre troupes and independent productions BASTeAtar, which will be held from 1st to 5th September 2022. in Kragujevac.

The right to participate have all performaces which belong to an independent production and are not on the regular repertoire of any institutional theatre.

The festival selector is Aleksadar Djindjic, an actor and associate professor at the Faculty of Arts in Kosovska Mitrovica.

The festival is of competative nature and performaces will compete for the next awards:

-GRAND PRIX ’’Slavica Slaja Urosevic’’ for THE BEST PERFORMACE

– AWARD FOR THE BEST DIRECTOR

-TWO EQUAL ACTING AWARDS

-AWARD FOR VISUAL IDENTITY

– SPECIAL AWARD

You can apply for the competition on the following link:

https://docs.google.com/document/d/1I-5zfaq9pG79tkVWgGsuniSmF0gr0OKm/edit?usp=sharing&ouid=107389515819572369225&rtpof=true&sd=true

Please send filled out apllication and video of the performance not after 15.06.2022. to the following e-mail address: basteatar@gmail.com

Leave A Reply: