e

April 2020

OPEN COMPETITION 2020 Third BASTeAtar Dom omladine Kragujevac opens competition for the participation in third Festival of professional theatre troupes and independent productions BASTeAtar, which will be held from 1st to 5th September 2020 in Kragujevac. The right to participate have all performaces which belong to an independent production and are not on the regular repertoire of any institutional theatre. The festival

Установа Дом омладине Крагујевац објављује конкурс за учешће на трећем Фестивалу професионалних позоришних трупа и независних продукција, БАШТеАтру, који ће се одржати од 05. do 09..09.2020. године у Крагујевцу. Право учешћа имају представе које су настале у независној продукцији и нису на редовном репертоару ни једног институционалног позоришта . Селектор фестивала је Др